فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (2477 مشاهده)
کتـاب فضیلـت اخلاقـی در جامعـه متکثـر بـا عنـوان فرعـی اخـلاق فضیلتنگـر از
دیدگاه فلسـفی، مسـیحی و اسـلامی
ِ به کوشـش ادریس ناصری و یوخن اشـمیت در
اواخر سـال 2016از سـوی انتشـارات فردینان شـونینگ در پادربورن آلمان منتشـر
شـده اسـت. ایـن کتـاب مجلد بیسـت و پنجـم از مجموعـه آثـار الهیـات تطبیقی، با
ُ سرپرسـتی کلئوس فن اشـتوش، و متشـکل از هشـت مقاله اسـت. دو مقاله نخسـت
بـه عالـم مسـیحی و مقالههـای سـوم تا ششـم بـه سـنت اسـلامی تعلق دارنـد و دو
مقالـه پایانـی نیـز از دیدگاهـی بینافرهنگی بـه اخـلاق فضیلتنگر نگریسـتهاند. این
اثـر بـا مقدمـه هشـت صفحـهای ادریـس ناصـری و یوخـن اشـمیت آغاز میشـود و
آنـگاه مقـالات بـه ترتیـب ذیـل میآینـد. در پایـان نیز طی یـک صفحه نویسـندگان
مقـالات معرفـی شـدهاند. پنـج مقالـه بـه زبان آلمانی و سـه مقالـه به زبان انگلیسـی
در مجموعه حاضر منتشـر شـد اسـت. گفتنی اسـت که این کتاب حاصل کنفرانسـی
اسـت کـه طی یـک و نیـم روز در تاریـخ 2و 3آبـان 25-24( 1393اکتبر ،)2014
بـا عنـوان «کمـال اخلاقـی در جامعه متکثـر: اخلاق فضیلت در فلسـفه، مسـیحیت،
و اسـلام» و بـه همـت مرکـز الهیـات تطبیقـی و فرهنگشناسـی ( )
ZEKKدر شـهر
پادربـورن آلمان برپا گشـت.
متن کامل [PDF 412 kb]   (1 دریافت)    

دریافت: 1397/5/29 | پذیرش: 1397/5/29 | انتشار: 1397/5/29

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Ethic & Psychology & education Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb