فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (2179 مشاهده)
"ما، آنطور که ارسطو تعریفمان کرده، فقط حیوان ناطق نیستیم؛
عاطفه هم داریم. با عواطفمان زندگی میکنیم و این عواطف هستند
که به زندگی ما معنا میدهند. آنچه ما را دلبسته و مجذوب میکند،
آن که عاشقش هستیم، آنچه خشممان را برمیانگیزد، آنچه به حرکت
وادارمان میکند و آنچه خستهمان میکند - این چیزهاست که ما را
تعریف میکند، به ما شخصیت میبخشد و آنچه هستیم میسازد."

رابـرت سـالومون کتـاب
توجه به احساسـات1را با ایـن جملات آغـاز میکند. این
فیلسـوف و اسـتاد فلسـفه که سـالهای زیـادی از عمر علمـی خود را صـرف تحقیق
و مطالعـه دربـاره عواطـف کـرده اسـت،
توجه بـه احساسـات را در آخرین سـالهای
حیاتـش نوشـت و در آن پروردهتریـن و صیقلخوردهتریـن نظریـات خـود دربـاره
عواطـف و نسـبت آن بـا اخلاق را منتشـر کرد.
متن کامل [PDF 820 kb]   (1 دریافت)    

دریافت: 1397/5/29 | پذیرش: 1397/5/29 | انتشار: 1397/5/29

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.