فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی- اخبار نشریه
دعوت به همکاری ناشران دعوت به همکاری ناشران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/4 | 
فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی از ناشران محترم حوزه اخلاق، علوم تربیتی و روان شناسی دعوت می کند تا آثار تازه‌چاپ خود را برای معرفی به دفتر فصلنامه ارسال کنند. 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی:
http://epebr.faslnameh.org/find.php?item=1.43.14.fa
برگشت به اصل مطلب