فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

فصلنامه نقد کتاب در حوزه اخلاق، علوم تربیتی و روان‌شناسی، می‌کوشد به گزارش، بررسی، تحلیل و نقد کتاب‌هایی بپردازد که در این حوزه‌ها منتشر می‌شود. این فصلنامه چند هدف به هم پیوسته را دنبال می‌کند، از جمله معرفی تازه‌های کتاب، بررسی قوت‌ها و ضعف‌های آثار منتشر شده، مرور و گزارش ادبیات این عرصه‌ها، معرفی آثار مناسب ترجمه، نهادینه کردن سنت نقد عالمانه در فضای علمی کشور و تلاش در جهت رسیدن به اصولی مقبول برای بررسی و نقادی منشورات علمی.

سردبیر

 


!supportAnnotations]-->
!supportAnnotations]-->
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی:
http://epebr.faslnameh.org/find-1.40.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب