دوره 1، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1394 1394 )                   جلد 1 شماره 3 و 4 صفحات 260-241 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

اسلامی اردکانی سید حسن. صد تأمل درباره زندگی خوب. 1. 1394; 1 (3 و 4) :241-260

URL: http://epebr.faslnameh.org/article-1-80-fa.html


چکیده:   (2470 مشاهده)

در آوریـل 2008کریسـتوفر پترسـون فقیـد ( ،)2012-1950ایمیلـی از وبسـایت
«روانشناســی امــروز» دریافــت کــرد کــه در آن از وی خواســته شــده بــود
یافتههـای علمـی خـود را بـه صـورت عمومـی در ایـن وبسـایت منتشـر کنـد. او
کــه از بنیادگــذاران روانشناســی مثبتگــرا و نویســنده همــکار کتــاب کلاســیک

قوتهـا و فضایـل منشـی: دسـتنامه و طبقهبنـدی 1بـود ایـن دعـوت را پذیرفـت
و تأمـلات حاضـر را نوشـت کـه عمدتـاً تحـت عنـوان کلـی
زندگـی خـوب منتشـر
شــده، در آن ابعــاد گوناگــون زندگــی خــوب کاویــده و بــه شــکل گســتردهای از
آنهـا اسـتقبال شـده اسـت.
از ایــن تأمــلات فــراوان اســتقبال شــد و خواننــدگان نظــرات خــود را منعکــس
کردنـد. پترسـون از آنهـا بسـیار آموخـت، از جملـه آنکـه: مـردم دنبـال نتایـج عملی
هسـتند، ایجـاز و سـادگی خـوب اسـت و آنهـا در پـی مثالهـای ملمـوس و واقعـی
هســتند. پــژواک همــه ایــن درسهــا بهنحــوی در ایــن تأمــلات دیــده میشــود.
پــس از آنکــه تأمــلات بــه مقــدار قابــل توجهــی رســید، پترســون از میــان
آنهــا 100تأمــل را کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا روانشناســی مثبتگــرا دارد
برگزیـد و پـس از طبقهبنـدی در یـازده بخـش، آنهـا را در قالـب کتـاب حاضـر
بــه نــام
در پــی زندگــی خــوب: 100تأمــل در بــاب روانشناســی مثبتگــرا
درآورد. 
 

متن کامل [PDF 418 kb]   (244 دریافت)    

دریافت: 1395/6/6 | پذیرش: 1395/6/6 | انتشار: 1395/6/6

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Ethic & Psychology & education Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb