فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (236 مشاهده)
.1پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم، پاییـز 1394ترجمهای
را بـا عنـوان
جایـگاه اخـلاق در پژوهـش علمـی منتشـر کـرد. ایـن کتـاب را عـادل
شــامو و دیویــد رزنیــک نوشــتهاند و عبــاس کاردان آن را بــه فارســی برگردانــده
اســت. نســخه انگلیســی ایــن اثــر در 2015منتشــر شــده اســت. عــادل شــامو
شـیمیدان عراقـی مقیـم آمریکاسـت و دیویـد رزنیـک اهـل فلسـفه اسـت، امـا هـر
دو چنــد ســالی اســت کــه در حــوزه پژوهــش و مســئولیتپذیری در ایــن حــوزه
فعالیـت میکننـد. آنـان عـلاوه بـر انتشـار کتـاب و مقالـه، نشـریهای را بـا عنـوان
،
Accountability in Researchبـه معنـای مسـئولیتپذیری یـا پاسـخگویی در
پژوهــش اداره میکننــد. چــاپ نخســت اثــر حاضــر بــه لاتیــن 12فصــل داشــته
کـه در چـاپ دوم بـه 16فصـل رسـیده اسـت.


...
متن کامل [PDF 319 kb]   (1 دریافت)    

دریافت: ۱۳۹۷/۵/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۹

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Ethic & Psychology & education Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb